Informatie voor leerkrachten

Anna’s oorlog gaat over een speurtocht naar gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Omdat Anna een meisje is van deze tijd, is dit boek bijzonder geschikt om op school te gebruiken. Het brengt de Tweede Wereldoorlog dichter bij de kinderen van nu. Bovendien worden er thema’s in behandeld die tegenwoordig nog steeds spelen. 

Bij het boek worden gratis lessuggesties verstrekt, die de leerlingen in dezelfde rol plaatsen als de hoofdpersoon van het boek, namelijk die van detective. Zo proberen ze antwoorden te vinden op de vragen die worden gesteld. Daarnaast verzamelen de kinderen met behulp van interviews verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. 

U kunt ook via de Schrijverscentrale de schrijfster van het boek inhuren om door middel van een schrijfworkshop die verhalen zo boeiend en levendig mogelijk op papier te krijgen.