Beatrijs Nolet in de pers

De dagboeken van Ravia zijn in de pers uitbundig geprezen. Beatrijs Nolet trof volgens critici de toon zo goed dat haar heldin een pubermeisje van vlees en bloed is geworden. Judith Eiselin schreef in NRC Handelsblad: ‘Beatrijs Nolet lijkt zich het dertienjarige levensgevoel haarscherp te herinneren. Wat Ravia overkomt is misschien allesbehalve spectaculair, maar toch boeit dit dagboek van begin tot eind en is het om (hardop) te lachen. Nolet beschreef het doen en laten van Ravia zoals Sue Townsend dat van Adrian Mole, zonder in geforceerd jongerenjargon te vervallen (op een enkel “tof” na), maar wel vlot leesbaar. De stijl van dit dagboek is volwassen en toch is de toon duidelijk die van een dertienjarige’.

Schrikbeelden werd in 1993 positief ontvangen, en is zes jaar later opnieuw uitgegeven in een herschreven versie: Verboden toegang. Burny Bos raadde naar aanleiding van Ontsnapt! uitgevend Nederland aan beter op Beatrijs Nolet te letten. Het boek deed Joke Linders (Algemeen Dagblad) door het ‘oorspronkelijk karakter, de heerlijke, gekke tekeningen, de opzet van het verhaal, de karakterisering van de personen en de sprookjesachtige sfeer in de verte aan Annie M.G. Schmidt denken’.

Het laatste boek van Beatrijs Nolet ‘De ongelukkige pechvogel’ is zeer positief ontvangen door bloggend Nederland en Vlaanderen.

  • Els de Jong, Over Ontsnapt. In: Nederlands Dagblad, 24-12-1986. Bregje Boonstra, Van huis weggekropen. In: nrc Handelsblad, 30-1-1987.
  • Joke Linders-Nouwens, Aandacht voor jong talent. In: Algemeen Dagblad, 28-2-1987.
  • E. de Jong-van Gorp, Over Op een onzekere dag. In: Nederlands Dagblad, 17-7-1994. Joke Korving, Een muze voor zondagsschrijvers. In: Goudsche Courant,26-3-1996.
  • Judith Eiselin, Over Ravia’s Dagboek: Tegenwind. In: nrc Handelsblad, 23-4-1996. Muriel Boll, Ravia’s echte dagboek. In: De Stem, 5-9-1996.
  • Judith Eiselin, Overdadig pubergetob. In: nrc Handelsblad, 6-6-1997.
  • Claire Hülsenbeck, Over Tegenwind en Verboden lectuur. In: Surplus, jaargang 11 (1997), nr. 6.
  • Marita de Sterck e.a. (red.), Schrijver gevonden. Encyclopedie van de jeugdliteratuur. Lannoo, Tielt / Biblion, Den Haag. 1999, blz. 233-234.
  • [Anoniem], Over Verboden toegang. In: Belgisch Israëlitisch Weekblad, 4-6-1999.
  • Peter de Boer, ‘Je lijkt wel een hond zoals je zit te kwijlen.’ In: Trouw, 25-9-1999.
  • [Anoniem], Over Verboden lectuur. In: Nieuwsblad van het Noorden, 30-10-1999.

bron: de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren